Pedagogiske opplegg

Nordfjord Folkemuseum Jektemodell

Skuletilbod

Museet tilbyr både omvisingar som er tilpassa ulike årssteg og undervisningsopplegg i ulike tema. Døme på opplegg er:

  • Det gamle bondedamfunnet i Nordfjord
  • Vasskraft - Frå korn til brød
  • Jekt

I tillegg tilbyr vi undervisningsopplegg knytt til dei skiftande utstillingane våre. 
Besøk på museet er gratis for skuleelevar, men skulen må sjølv dekke kostnader til transport.
Museet tilbyr også utreiseopplegg, der formidlar kjem på besøk til skulen.

Er du interessert i å få besøk av museet ved din skule, ta da kontakt for meir informasjon!

Ta gjerne kontakt med formidlingsleiar:
Tlf: 992 23 233
e-post: kristin.svendsen@misf.museum.no

Barnehagetilbod 

Barnehagebarn er hjarteleg velkomne på museet! I friluftsområdet er det mykje masse spennande å sjå på. Mange barnehagar brukar området til å gå tur i, ete nistepakka, leike ved elva eller utforske naturstien gjennom "eventyrskogen". Det går også an å få omvising i dei gamle husa for å sjå korleis du budde i "gamle dagar". Museet tilbyr ulike aktivitetar som er tilpassa barnehagebarn.