Grupper

Nordfjord Folkemuseum Omvising

Omvisingar for grupper

Omvisingar må avtalast på førehand. Pris for omvising er kr. 100 pr. person (max 20 personar per gruppe). I sommarsesongen (juni, juli og august) tilbyr vi daglege omvisingar for publikum kl.12 og kl.14. Desse omvisingane er inkludert i inngangsbilletten. 

For å tinge omvising, kontakt oss på telefon 57 88 45 40 eller e-post:nfm@misf.museum.no