Omvisingar

Omvising med guide
                                                                                                                                                                                      Foto: Espen Mills

I sommarsesongen (juni, juli og august) tilbyr vi daglege omvisingar for publikum kl.12 og kl.14. Desse omvisingane er inkludert i inngangsbilletten.

OMVISING MED GUIDE  - FOR GRUPPER
Omvisingar elles i året og for eigne grupper må avtalast på førehand. 
Pris for eigen omvising er kr. 100 pr. person (max 20 personar per gruppe).

Nordfjord Folkemuseum tilbyr omvisingar på norsk og engelsk.

For å tinge omvising, kontakt oss på telefon 57 88 45 40 eller e-post:nfm@misf.museum.no 

SKULE:
Vi tilbyr ulike opplegg for barnehage, grunn- og vidaregåandeskule og høgskular. 
Undervisningsopplegga er gratis. Les om undervisningstilboda våre her