Tilsette

Avdelingsdirektør
Anne Kristin Moe
95141894
Formidlingsleiar
Jorunn Bjerk

Skuleteneste og andre
formidlingsopplegg.

98 26 98 53
Handverkar
Kent Arvid Flølo

Vedlikehald av bygningar og uteområde. Halv stilling. 

57 88 45 56
Konservator
Ingrid Berger

Samlingsforvalting og forsking.

48 26 78 05
Driftsansvarleg
Nils Åge Kvamme

Magasinforvaltning, foto,
gjenstandsrevisjon og drift.

48 26 19 15
Sekretær
Ann-Kristin Niiranen

Administrasjon og økonomi, butikk, kafé og resepsjon.

48 06 32 34
Handverkar
Steinar Evebø

Vedlikehald av bygningar og uteområde. Halv stilling. 

47 71 03 50