Skuletilbod

 

Skule- og barnehagetilbod: Kystmuseet har fleire undervisningsopplegg i tillegg til dei faste utstillingane. Alle opplegg er tilpassa Kunnskapsløftet. Fleire undervisningstilbod kan kome i løpet av året. Informasjon vil vere tilgjengeleg på museet sine heimesider. Det er lurt å tinge plass til klassen tidleg. Vi kan også lage eigne opplegg etter skulane sine ønskje. Ta kontakt med formidlingsleiar dersom de har spørsmål.

Epost: jorunn.bjerk@misf.museum.no       Telefon: 98 26 98 53