Grupper

Kystmuseet, Espen Mills

Omvisingar for grupper

Vi tibyr omvising for grupper i alle utstillingane våre. Det tek om lag 1,5 time, men vi kan tilpasse både innhald og tid etter ynskje frå gruppa. For meir informasjon sjå vedlegg.
Kontakt oss og gjer ei avtale minst ei veke i forvegen.  

For å tinge omvising, kontakt oss på telefon 57 74 22 33  eller e-post:ksf@misf.museum.no