Dyra på Brendøya


besøk hos geitene

På våren og sommaren har Kystmuseet geiter og sauer på Brendøya. Barnehagar og skuleklasser er velkomne til å besøke dyra og bli betre kjende med dei. Ring på førehand og gjer avtale så unngår ein at fleire grupper kjem samstundes. De får fôr til geitene på museet. Undervisnings-opplegget er svært enkelt. Faktaarket under er meint som grunnlag for påfølgjande spørsmål. Elevane i småskulen kan svare på spørsmål etter at lærar har lese teksten, evt. uavhengig av teksten. Elevane på mellomsteget kan få utlevert faktaarket, og så svare på spørsmåla. 

Også andre gjester er velkomne på Brendøya. Kystmuseet si natur og kultur-løype går ut hit, og det er tilrettelagt for rullestolbrukarar. Velkommen!

Fakta om geiter
Spørsmål om geita 1.- 3.klasse
Spørsmål om geita 4.- 7.klasse

Ta kontakt med formidlingsleiar dersom de har spørsmål.
Epost: jorunn.bjerk@misf.museum.no       Telefon: 98 26 98 53