Bataldebua

Bataldebua, Kystmuseet

Første del av 1800-talet – fram til 1860 var det eit rikt sildefiske vest for Florø, i ”nordre vårsilddistrikt”. Dette førte til ei stor tilstrøyming av fiskarar og oppkjøparar. Desse sette opp saltebuer der dei tok imot silda og salta den i tønner. Bataldebua, som sto i Batalden,  var ei av desse, og ei av dei største. På slutten av 1920-talet blei bua flytta til Sunnfjord museum, som då låg i Førde sentrum. På slutten av 1950-talet flytta museet til Movika, to mil aust for Førde, og dei fann at Bataldebua ikkje passa inn der. Difor blei den demonterte bua flytta og lagra i Florø i 1960. Meininga var å lage ein sjøbruksavdeling her under Sunnfjord Museum. Det blei ikkje noko av. Då Kystmuseet blei stifta, overtok vi bua. Den blei oppført på museumsområdet i 1992.

Den inneheld óg ei fast utstilling som omhandlar sildetida, og havforskinga knytt opp mot dei skiftande førekomst-ane av silda. Bua vert no nytta til salting av sild og undervisning med skuleklassar kvar vinter. Formidlingsopplegget finn du her. 

Sildeflekking, Kystmuseet

Bataldebua, Kystmuseet