Museumsanlegget i Florø

 

Tettstaden, Kystmuseet

Museet ligg i eit variert kystområde bunde saman med spaservegar og bruer. Langs vegen gjennom området blir det bygd eit frilandsmuseum med tilflytta hus - både gardstun, tettstad og fiskevær. Her ligg mellom anna Bataldebua - ei saltebu frå 1800-talet.

Sjå på kartet for oversikt over dei ulike husa på museumsområdet, og menyen for informasjon om dei ulika husa vi har på området.