Butikk SFKM

SFKM FØRDE:
Her finn du eit rikt utval av kunsthandverk, biletkunst, bøker, kunsttidsskrift, postkort, t-skjorter, paraplyar og sjal, samt våre eigne publikasjonar knytt til museets samlingar og utstillingar.

EIKAASGALLERIET:
Her finn du litt kunsthandverk og biletkunst, bøker, postkort, plakatar og t-skjorter med Ludvig Eikaas som tema, samt våre eigne publikasjonar knytt til museets samlingar og utstillingar.

ASTRUPTUNET:
Her finn du  postkort, plakatar med Nikolai Astrup som tema,div. bøker, samt nokre av våre eigne publikasjonar knytt til museets samlingar og utstillingar.

ANDERS SVOR MUSEUM:
Her finn du bøker og postkort, samt nokre av våre eigne publikasjonar knytt til museets samlingar og utstillingar.

SOGN KUNSTSENTER:
Her finn du bøker og postkort, samt nokre av våre eigne publikasjonar knytt til museets samlingar og utstillingar.

Butikkane er opne for alle, òg utan billett, og følgjer museet sine opningstider.

KONTAKT:
Resepsjon- og butikkansvarleg Inghild Venås på telefon 97 42 15 65 eller e-post inghild@misf.no.