FARTØY

Fartøya, Kystmuseet

Det er fire store båtar som er tilknytta Kystmuseet. Dette er Haugefisk, Atløy, Svanhild og Svømmianna. 

 

 

Meir informasjon om fartøya våre finn du her.