Samlingane

Båthallen, Kystmuseet i Sogn og Fjordane

I samlinga har Kystmuseet ei rekkje båtar og reiskapar knytt til næring på Kysten. Den eldste båten er "Bakkejekta frå midten av 1700-talet. Les meir om Bakkejekta i vedlegget. 

Mange av gjenstandane syner vår tilknytning til ein større Nordsjø-kultur, som følge av samkvem i næring, handel og sjøfart.         

  brurekrone, kystmuseet                  Porcelain, kystmuseet