VÅGSBERGET

Vågsberget, Espen Mills

 

Vågsberget ligg vakkert til mot sjøen ein kort køyretur frå Måløy, på vegen mot Vågsvåg og Kannesteinen. Det var eit av mange handels- og gjestgjevarstadar langs kysten vår, og er idag eit av dei mest komplette og ivaretekne vi har att i Noreg. 

Sjå her om du vil lese meir: Vågsberget handels- og gjestgjevarstad

Vågsberget er opent for publikum i sommarsesongen. Her kan du få omvising i hovudhuset og krambua. I driftsbygningen er det enkel kafé og skiftande utstillingar. 

Opningstider sommaren 2021

24.juni - 15. august 2021

Torsdag - Søndag 12:00-17:00

Billettprisar 

Vaksne               50,-

Born 0-18 år      Gratis

 

 

Ynskjer du å leige Vågsberget?

Driftsbygningen er innreia med moderne kjøkken og selskapslokale. Ta kontakt om du ynskjer å leige Vågsberget til eit arrangement.

E-POST
ksf@misf.no

TELEFON:
+47 98 26 98 54